Over de accreditatie

Voor hoeveel punten is Dé Verpleegkundig Specialist gevalideerd?

Alle nascholingsartikelen van Dé Verpleegkundig Specialist worden beoordeeld en geaccrediteerd door de accreditatiecommissie van RSV.  Betalende abonnees kunnen per tijdschrifteditie 2 nascholingspunten verdienen. U krijgt deze punten toegekend na het met voldoende resultaat (70% van de eindtoetsvragen goed beantwoorden) afleggen van de eindtoetsen van de twee e-learnings die bij iedere aflevering van Dé Verpleegkundig Specialist beschikbaar zijn.

Als ik een e-learning met goed gevolg heb afgelegd, hoe wordt mijn resultaat dan bijgeschreven?

Als abonnee op Dé Verpleegkundig Specialist worden uw resultaten bijgeschreven in het persoonlijk dossier dat u op de website hebt. Maar wij zorgen er ook voor dat deze punten direct worden bijgeschreven in uw persoonlijk dossier bij PE-Online.

Inloggen