Geaccrediteerde nascholing
Menu

Over de redactie

Ik wil graag publiceren in Dé Verpleegkundig Specialist. Hoe pak ik dat aan?

Dé Verpleegkundig Specialist publiceert regelmatig case reports, abstracts, onderzoeksartikelen of masterthesen van verpleegkundig specialisten. Ben je geïnteresseerd om te publiceren in het vakblad, neem dan contact op met hoofdredacteur@venvnvs.nl

Ik wil contact opnemen met de redactie van Dé Verpleegkundig Specialist. Hoe doe ik dat?

Ik wil contact opnemen met de redactie van Dé Verpleegkundig Specialist. Hoe doe ik dat?

Je kunt contact opnemen met de redactie van het vakblad via: hoofdredacteur@venvnvs.nl of via het redactieadres:

Dé Verpleegkundig Specialist,

t.a.v. Nienke Langebeek
Zwarte Woud 14
Postbus 24028
3502 MA Utrecht

Is Dé Verpleegkundig Specialist echt onafhankelijk?

De redactie van Dé Verpleegkundig Specialist en het bestuur van V&VN VS garanderen volledige redactionele onafhankelijkheid die middels een redactiestatuut is vastgelegd. Geen van de onderdelen van de site of het vakblad wordt gesponsord. Wel is er de mogelijkgeid om te adverteren in het vakblad. Advertenties behoeven de goedkeuring van de redactie.