Geaccrediteerde nascholing
Menu

Redactie & auteurs

Dé Verpleegkundig Specialist komt tot stand onder begeleiding van een onafhankelijke, onbezoldigde redactie van vakgenoten.