Veelgestelde vragen

Abonnement

Wat houdt een abonnement op Dé Verpleegkundig Specialist in?

Er zijn drie verschillende abonnementen op Dé Verpleegkundig Specialist:

1. Gratis abonnement
Alle leden van V&VN VS ontvangen uit hoofd van hun lidmaatschap gratis viermaal per jaar het vakblad. Zij heben toegang tot de website en het tijdschriftarchief op de website maar kunnen geen gebruik maken van de e-learning die via de website wordt aangeboden.

2. Plus-abonnement
Leden van V&VN VS worden in de gelegenheid gesteld een bedrag van € 55,25 per jaar (inclusief BTW) bij te betalen. Een lid met dit abonnement ontvangt dan extra:

  • Toegang tot de e-learning bij het vakblad;
  • De mogelijkheid tot acht nascholingspunten per jaar te verdienen
  • Onbeperkt toegang tot de databases van Klinsichediagnostiek.nl

3. Abonnement voor niet-leden van V&VN VS
Als iemand geen lid is van de beroepsvereniging kan toch een abonnement op het vakblad worden genomen voor een bedrag van € 139,75 per jaar (inclusief BTW). . Een lid met dit abonnement ontvangt:

  • Vier keer per jaar het vakblad
  • Toegang tot de e-learning bij het vakblad;
  • De mogelijkheid tot acht nascholingspunten per jaar te verdienen
  • Onbeperkt toegang tot de databases van Klinsichediagnostiek.nl

Wat kost een abonnement op Dé Verpleegkundig Specialist?

Gratis abonnement - Gratis voor V&VN VS leden

Plus-abonnement - € 55,25 per jaar (€45,66 excl. BTW)

Abonnement voor niet-leden van V&VN VS - € 139,75 per jaar (€ 131,84 excl. BTW).

Abonnementstarieven op basis van het tarief voor 2018.

Is een abonnement op Dé Verpleegkundig Specialist via onze bibliotheek mogelijk?

In principe is dat mogelijk. Informeert u voor een bibliotheekabonnement bij de klantenservice: klantenservice@vakblad-dvs.nl.

Mijn partner is ook verpleegkundig specialist. Wij hoeven maar één tijdschrift te ontvangen. Is dat goedkoper?

De werkelijke kosten voor Dé Verpleegkundig Specialist zitten in de totstandkoming van de verschillende onderdelen en niet zozeer in de druk en verzendkosten van een tijdschrift. Wij geven in dit scenario dus geen korting.

Redactie

Ik wil graag publiceren in Dé Verpleegkundig Specialist. Hoe pak ik dat aan?

Dé Verpleegkundig Specialist publiceert regelmatig case reports, abstracts, onderzoeksartikelen of masterthesen van verpleegkundig specialisten. Bent u geïnteresseerd om te publiceren in het vakblad, neemt u dan contact op met redactie@vakblad-dvs.nlHier vindt u de auteursinstructie.

Ik wil contact opnemen met de redactie van Dé Verpleegkundig Specialist. Hoe doe ik dat?

U kunt contact opnemen met de redactie van het vakblad via: redactie@vakblad-dvs.nl of via het redactieadres:

Dé Verpleegkundig Specialist,
t.a.v. Marte Schallenberg
Postbus 545
3990 GH Houten

Is Dé Verpleegkundig Specialist echt onafhankelijk?

De redactie van Dé Verpleegkundig Specialist en het bestuur van V&VN VS garanderen volledige redactionele onafhankelijkheid die middels een redactiestuttut is vastgelegd. Geen van de onderdelen van de site of het vakblad wordt gesponsord. Wel is het vakblad advertentiedragend. Advertenties behoeven de goedkeuring van de redactie.

Accreditatie

Voor hoeveel punten is Dé Verpleegkundig Specialist gevalideerd?

Alle nascholingsartikelen van Dé Verpleegkundig Specialist worden beoordeeld en geaccrediteerd door de accreditatiecommissie van RSV.  Betalende abonnees kunnen per tijdschrifteditie 2 nascholingspunten verdienen. U krijgt deze punten toegekend na het met voldoende resultaat (70% van de eindtoetsvragen goed beantwoorden) afleggen van de eindtoetsen van de twee e-learnings die bij iedere aflevering van Dé Verpleegkundig Specialist beschikbaar zijn.

Als ik een e-learning met goed gevolg heb afgelegd, hoe wordt mijn resultaat dan bijgeschreven?

Als abonnee op Dé Verpleegkundig Specialist worden uw resultaten bijgeschreven in het persoonlijk dossier dat u op de website hebt. Maar wij zorgen er ook voor dat deze punten direct worden bijgeschreven in uw persoonlijk dossier bij PE-Online.

Toetsing

Ik ben tussentijds gestopt met het doorlopen van een e-learning. Kan ik deze weer beginnen waar ik ben geëindigd?

Dit kan inderdaad. U kunt op een later moment de e-learning voltooien door de eindtoets bij de e-learning te maken.

Het lukte mij in eerste instantie niet om de gevraagde 70% van de vragen juist te beantwoorden. Kan ik een nieuwe poging wagen?

Ja, u heeft in totaal 3 pogingen om de eindtoets te behalen.

Hoe anoniem is mijn deelname aan de kennistoetsen?

Gegevens over individuele deelnames en scores worden op geen enkele wijze aan derden vertrekt.

Betalen en opzeggen

Kan ik ook een ander factuuradres opgeven, bijvoorbeeld van mijn werkgever?

Dit is zeker mogelijk. Dit kunt u opgeven bij uw inschrijving, maar ook naderhand aan onze abonneeadministratie, bij voorkeur per e-mail klantenservice@vakblad-dvs.nl.

Hoe kan ik mijn abonnement opzeggen?

Het gratis abonnement kunt u niet opzeggen zolang u lid bent van V&VN VS. Maar als u geen lid bent of u heeft een plusabonnement, dan wordt het abonnement na een jaar automatisch verlengd. U kunt dan het abonnement tot uiterlijk drie maanden voor het verlopen van de vervaldatum opzeggen. Stuur de schriftelijke opzegging via het contactformulier of naar:

Dé Verpleegkundig Specialist
t.a.v. Klantenservice
Postbus 545
3990 GH Houten

NB: u ontvangt te allen tijde een bevestiging van uw opzegging per post of e-mail. Wanneer u na 2 weken nog niets hebt ontvangen, verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Opzeggingen kunnen niet telefonisch worden verwerkt dus een schriftelijke aanvulling zal altijd worden gevraagd.

Overige

Ik verhuis binnenkort. Aan wie geef ik mijn adreswijziging door?

Heeft u alleen een gratis abonnement uit hoofde van uw lidmaatschap van V&VN VS? Dan moet u uw adreswijziging doorgeven bij V&VN VS. Als u een betaald abonnement heeft, kunt u kunt inloggen op de website en uw gegevens in uw dossier aanpassen. Ook kunt u onze klantenservice een bericht sturen: klantenservice@vakblad-dvs.nl.

Mijn vraag staat er niet bij. Wat te doen?

In dat geval kunt u het beste contact opnemen met ons: klantenservice@vakblad-dvs.nl.

Inloggen